Tmely


Na montáž a spájanie profilov odporúčame použitie viacúčelového, jednozložkového tmelu, pracujúceho na technológii MS polyméru Flextec® vytvrdzujúce absorbovaním vzdušnej vlhkosti.